Gezinnen:

 

 

Als er ernstige ziekte in het gezin is, kan het helpend zijn om daar een coach bij uit te nodigen. Ik kan uw kind begeleiden in deze heftige en verwarrende tijd. Soms kan het juist ook steunend zijn dat ik het geliefde, zieke gezinslid ontmoet. In een latere fase voelt het voor uw kind vertrouwd dat ik erbij was.
Uiteraard zal ik mijn rol in deze fase steeds met u als ouder afstemmen.
Voor deze periode spreken we vooraf een tarief af.